IMPEL Logo

IMPEL dalībnieku loka paplašināšana

2019

Notiek

Projekta apraksts un mērķi

Izstrādāto vadlīniju materiālu apjoms, rīkotie darbsemināri un labākās prakses semināri padara IMPEL par vadošo publiskā sektora speciālistu tīklu vides tiesību jomā Eiropā. Tomēr pašlaik pastāv problēmas saistībā ar taisnīgumu, pārstāvību un infiltrāciju pašreizējā IMPEL biedru profilā.

Šī projekta mērķis ir identificēt ieteikumus, lai uzlabotu visus dalības aspektus un, iespējams, mainītu esošos dalības noteikumus un statūtus, kā arī palielinātu dalībnieku skaitu

.

Paredzamie rezultāti:

  • Ziņojums ar priekšlikumiem Helsinku Ģenerālajai asamblejai.
.

Number: 2019/22 – Status: Notiek – Period: 2019 – Topic: Starpnozaru instrumenti un pieejas - Tags:

Subscribe to our newsletter