IMPEL Logo

Pareiza rīcība vides atļauju izsniegšanas jomā

2016 - 2018

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

Iekļu aizsardzības pārbaužu cikls (EIC) soli pa solim apraksta, kā jāplāno vides pārbaudes un kas jāņem vērā, veicot pārbaudes. IMPEL izmanto EIC arī kā sistēmu, uz kuras var piesaistīt citas IMPEL inspekciju iniciatīvas, lai radītu labāku saskaņotību starp izstrādātajiem rīkiem. Lai gan Eiropā ir uzkrāta liela pieredze vides atļauju izsniegšanā, pati procedūra nekad nav aprakstīta pakāpeniskās vadlīnijās. Rezultātā vides atļauju izsniegšanas procedūrām nav vienādu nosacījumu, nav vadlīniju jaunajiem atļauju izsniegšanas darbiniekiem un ir mazāka saskaņotība starp IMPEL iniciatīvām atļauju izsniegšanas jomā.

Šī trīs gadu projekta priekšlikums ir šāds: 1) apkopot un salīdzināt procedūras, kas pašlaik tiek izmantotas
Eiropā, un noskaidrot vajadzības, 2) pamatojoties uz šo informāciju, projekta komanda izstrādās vadlīnijas, kas ir pietiekami elastīgas, lai tās varētu pielāgoties iestādēm Eiropā, izsniedzot IED atļaujas, 3) organizēt apmācību sesijas par IED atļauju izsniegšanu un noteikt trūkumus atļauju izsniegšanas instrumentos un metodoloģijās, lai varētu uzsākt jaunus IMPEL projektus.

Pareizi rīkojoties vides atļauju izsniegšanā, tiks rūpīgi aplūkota saistība starp atļauju izsniegšanu un inspekciju, apzināti interesanti gadījumu pētījumi un labākā prakse Eiropā, kā arī apzināti un aprakstīti pasākumi, kurus varētu izmantot atļauju izsniegšanas procedūrās.

Darīt pareizas lietas vides atļauju izsniegšanai galarezultāts ir pakāpeniskas vadlīnijas atļauju izsniegšanai, labi apmācīti atļauju izsniegšanas ierēdņi un jaunu IMPEL iniciatīvu apzināšana projektiem atļauju izsniegšanas jomā.

Doing the right things for Permitting cieši aplūko saistību starp atļauju izsniegšanu un inspekciju, identificē interesantus gadījumu pētījumus un labāko praksi Eiropā, kā arī identificē un apraksta pasākumus, kurus varētu izmantot atļauju izsniegšanas un inspekcijas procedūrās.

Saistītie faili/informācija

 

 

Number: 2016/23 - 2017/21 - 2018/17 – Status: Pabeigts – Period: 2016 - 2018 – Topic: Rūpniecība un gaiss - Tags:

Subscribe to our newsletter