IMPEL Logo

Emisiju tirdzniecība

2004 - 2007

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

Šā darba par emisiju kvotu tirdzniecību (I – III posms) mērķi bija apvienot dažādus regulatīvos orgānus un iestādes, kas iesaistītas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas īstenošanā, un izprast jebkādas atšķirības pieejās un to iespējamo ietekmi uz sistēmas darbību. Ja iespējams, tam būtu jānoved pie darbības prakses saskaņošanas un līdz ar to arī sistēmas darbības saskaņošanas

.

Number: 2004/11 - 2006/13 - 2007/09 – Status: Pabeigts – Period: 2004 - 2007 – Topic: Rūpniecība un gaiss - Tags:

Subscribe to our newsletter