IMPEL Logo

Izpildes darbības

2015 - 2018

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

Projekts "Izpildes pasākumi" tika izveidots šādu iemeslu dēļ:

  • Kompetentās iestādes pauda vajadzību pēc formalizētas projekta sistēmas, lai integrētu izpildes pārbaudes savās valstīs;
  • Starptautiskā sadarbība ir būtiska, lai risinātu starptautiskas vides problēmas; un
  • Lai nodrošinātu efektīvu pārbaužu režīmu, ir jāuztur un jāpaplašina izpildītāju tīkls, lai aptvertu visas dalībvalstis.

ImpEL-TFS klastera praktiskās darbības pamatu jau kādu laiku veido projektu sērijas "Izpildes pasākumi". Eiropas Komisija projekta rezultātus un sniegtos datus uzskata par ļoti svarīgiem, un tie tika izmantoti nesen veiktajā ietekmes novērtējumā par Atkritumu pārvadājumu regulas (660/2014) pārskatīšanu. Arī ANO Vides programma (UNEP) ir izmantojusi tās datus un vadlīnijas, lai informētu savu darbu un sagatavotu ziņojumus. Arī Interpols ir izmantojis šo projektu, lai īstenotu savas darbības.

Šī projekta mērķi ir:

  • strādāt, lai panāktu atbilstošu pārbaužu līmeni visās dalībvalstīs un konsekventu izpildes līmeni visos ES izvešanas punktos
  • Sekmēt pārbaudes uz vietas iekraušanas punktos un veicināt "no šūpuļa līdz kapam" pieeju pārbaudēm, lai līdz minimumam samazinātu nelegālo sūtījumu skaitu
  • Pārbaudīt atkritumu galamērķi un apstrādi to galamērķī Eiropā vai ārpus tās;
  • Sniegt viegli pieejamu Eiropas izpildes projektu, lai visi sadarbotos savā starpā un arī ar citām regulatīvajām iestādēm, piem.g. policiju un muitu;
  • Atklāt nelikumīgus sūtījumus un atturēt no turpmākiem sūtījumiem, izmantojot efektīvu saziņu un norādījumus;
  • Sekmēt atpakaļņemšanas procedūras pēc tam, kad ir noticis nelikumīgs sūtījums, un,
  • Demonstrēt, ka dalībvalstis nopietni izturas pret WSR izpildi.

Saistītās lietas/informācija

 

 

Number: 2015/05 - 2016/04 - 2017/05 - 2018/04 – Status: Pabeigts – Period: 2015 - 2018 – Topic: Atkritumi un TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter