IMPEL Logo

Reaģēšana uz vides negadījumiem un ārkārtas situācijām

2018

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

Valstu tiesību aktos un noteikumos ir dažādi nosacījumi, kas paredz, ka operatoriem ir jāievieš plāni un pasākumi, lai novērstu, reaģētu un novērstu kaitējumu videi, kas radies dabas un tehnoloģisku negadījumu rezultātā. Arī vides aizsardzības aģentūras darbojas saskaņā ar dažādiem pienākumiem un prasībām, lai palīdzētu operatoriem novērst negadījumus, kā arī plānot un veikt negadījumu un avāriju seku likvidēšanu. Šī pienākumu un prasību daudzveidība, iespējams, ir radījusi nekonsekventus pasākumus, lai novērstu un novērstu vides negadījumus un reaģētu uz tiem.

Šis projekts ir iespēja apzināt, mācīties un atvieglot paraugprakses ieviešanu ES EPN, reaģējot uz vides negadījumiem un ārkārtas situācijām. Tas savukārt nodrošinās lielāku vides aizsardzību Eiropā, jo īpaši gadījumos, kad iespējama pārrobežu ietekme, un palīdzēs nodrošināt efektīvāku videi nodarītā kaitējuma novēršanu pēc negadījuma.

Paredzamie rezultāti:

  • Dokumentu izpēte par vides negadījumu un avāriju seku likvidēšanas pasākumiem atsevišķos EPN ES un ārpus tās, lai noteiktu pašreizējās prakses klāstu un pašreizējo pasākumu galvenos komponentus.
  • Vienkāršas anketas izstrāde, nosakot, kādi pasākumi reaģēšanai uz negadījumiem un ārkārtas situācijām jau ir ieviesti EPN Eiropā un ārpus tās robežām.
  • Labās prakses piemēru izpēte un uz pamatkomponentiem balstītas vadlīnijas, kas dažādos formātos tiks izplatītas ES EPN, lai veicinātu un informētu par labāko praksi. Iespēju apzināšana, lai klātienē paziņotu projekta rezultātus un labākās prakses norādījumus apkopotajiem EPN pārstāvjiem
  • .

Number: 2018/19 - 2019/19 – Status: Pabeigts – Period: 2018 – Topic: Starpnozaru instrumenti un pieejas - Tags:

Subscribe to our newsletter