IMPEL Logo

Rūpniecisko iekārtu vides pārbaudes saskaņā ar Rūpniecisko emisiju direktīvu (IED).

2012 - 2013

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

Projekta mērķis bija organizēt informācijas apmaiņu par paraugprakses piemēriem IED 23. panta un citu ar inspekciju saistīto pantu īstenošanā. Ņemot vērā IMPEL jau izstrādātās vadlīnijas par pārbaužu plānošanu un riska novērtēšanu, kā arī IED prasības, tika izstrādāta interaktīva rokasgrāmata par IED pārbaudēm.

Šās vadlīniju grāmatas mērķis ir palīdzēt praktiķiem atbildēt uz pamatjautājumiem, kas jārisina jebkurai inspekcijas iestādei, ieviešot IED savā inspekcijas sistēmā un (IMPEL) inspekcijas ciklā. IED pārbaužu projekta laikā IED pārbaudes pienākumi tika pielāgoti pārbaudes ciklam, kā arī pārbaudes cikls tika pielāgots IED tehniskajiem un juridiskajiem nosacījumiem. Rezultātā vadlīniju grāmata nodrošina vienotu izpratni par IED izmantotajiem tehniskajiem un juridiskajiem inspekcijas terminiem un palīdz izveidot vienādus nosacījumus, piemērojot jaunos IED inspekcijas pienākumus IMPEL dalībvalstīs.

Norādījumu 5. nodaļā ir sniegts visu attiecīgo pantu par inspekcijām apkopojums ar satura aprakstu un tā nozīmi, kā arī norādi uz norādījumu grāmatu, kurā ir saite uz attiecīgo inspekcijas cikla daļu.

Number: 2012/06 – Status: Pabeigts – Period: 2012 - 2013 – Topic: Rūpniecība un gaiss - Tags:

Subscribe to our newsletter