IMPEL Logo

Rūpniecisko iekārtu vides pārbaudes saskaņā ar Rūpniecisko emisiju direktīvu (IED) - Ar IRAM saistīto pārbaužu programmu sagatavošana.

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

2011. gada 6. janvārī stājās spēkā Rūpniecisko emisiju direktīva (IED), un tās 80. panta 1. punktā uzskaitītie noteikumi divu gadu laikā jātransponē valsts tiesību aktos. IED nosaka jaunas prasības rūpniecisko iekārtu inspicēšanai, kā aprakstīts direktīvas 23. pantā. Pienākumi attiecībā uz regulārām vides pārbaudēm ir jauns izaicinājums ES dalībvalstīm

.

Šis projekts balstās uz iepriekšējos gados IMPEL tīklā veikto darbu. Skatīt 2012. gada IMPEL projektu par IED pārbaudēm un 2011. gada projektu ar nosaukumu easyTools. Pēc tam, kad IED pienākumi kļuva skaidrāki pēc to ieviešanas dalībvalstīs (un ar IMPEL IED pārbaužu projekta laikā izstrādāto vadlīniju grāmatas palīdzību), IMPEL ietvaros tika pausts atbalsts turpmākai nepieciešamībai izstrādāt vadlīnijas un iespējamo IT rīku pārbaužu programmām.

Number: 2013/08 – Status: Pabeigts – Period: – Topic: Rūpniecība un gaiss - Tags:

Subscribe to our newsletter