IMPEL Logo

ES un Āfrikas sadarbība

2009 - 2012

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

2008. gada februārī IMPEL parakstīja saprašanās memorandu ar Bāzeles Konvencijas sekretariātu (SBC). Šī saprašanās memoranda ietvaros IMPEL TFS un SBC vienojās sadarboties SBC projekta "E-atkritumi Āfrikai" 4. komponenta īstenošanā. Šā 2009. gadā uzsāktā projekta mērķis ir sagatavot Rietumāfriku un citas Āfrikas valstis, lai tās spētu risināt pieaugošo problēmu saistībā ar e-atkritumu importu no rūpnieciski attīstītajām valstīm un tādējādi aizsargātu iedzīvotāju veselību. Projektam ir četras sastāvdaļas:

1) Pētījums par e-atkritumu plūsmu uz Beninu, Kotdivuāru, Ganu, Libēriju un Nigēriju

2) E-atkritumu valsts novērtējums Beninā,Ganā un Nigērijā

3) Sociālekonomiskais pētījums par e-atkritumiem Nigērijā ar iespēju īstenot starptautisko sadarbību starp Āfrikas MVU un Eiropas pārstrādes uzņēmumiem. Tāds pats pētījums tiks veikts Ganā.

4) Izpildes programma Beninā, Ēģiptē, Ganā, Nigērijā, Nigērijā un Tunisijā, ko vadīs IMPEL, ar mērķi novērst nelegālu eksportu no Eiropas uz Rietumāfriku. Programma sastāv no diviem mācību semināriem Eiropā un pa vienam katrā no piecām valstīm.

Programma ietver divus mācību seminārus Eiropā un pa vienam katrā no piecām valstīm.

Saskaņā ar šo programmu tika organizēti vairāki semināri un apmācības.

 

Number: 2009/07 - 2010/14 - 2011/20 - 2012/17 – Status: Pabeigts – Period: 2009 - 2012 – Topic: Atkritumi un TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter