IMPEL Logo

Labā prakse ES rīcības plāna pret savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecību īstenošanā

2018

Notiek

Projekta apraksts un mērķi

Lai īstenotu ES rīcības plānu cīņai pret savvaļas dzīvnieku tirdzniecību, ir nepieciešams plašs atbalsts ne tikai no ES iestādēm, bet arī no ES aģentūrām, Eiropola un Eurojust, dalībvalstīm un to attiecīgajām aģentūrām, ES delegācijām, dalībvalstu vēstniecībām trešās valstīs.

Šī IMPEL projekta mērķis būs analizēt dažādus paraugprakses piemērus, lai īstenotu ES instrumentus savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības apkarošanai, un izstrādāt orientējošu rokasgrāmatu, ar kuru varētu dalīties un kuru varētu izmantot visas dalībvalstis

.

Projekta vispārējais mērķis ir izveidot orientējošu rokasgrāmatu ES dalībvalstu īstenošanas iestāžu pamatgrupai, kas ļautu tām sekmīgi risināt savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības problēmu

.

Tas ietver:

  • apmaiņu ar risinājumiem attiecībā uz īstenošanas problēmām;
  • pieejamo rīku ieviešanas un interpretācijas atvieglošanu;
  • kopīgu pārbaužu veikšanu;
  • Tīmekļa lietojumprogrammu izstrāde;
  • Izpildes nepilnību identificēšana;
  • Sniegt pārskatu par pieejām dažādās Eiropas valstīs;
  • Sekmējot sadarbību starp atbilstības ķēdes dalībniekiem, arī attiecībā uz konsekventu risinājumu noteikšanu īstenošanas problēmām.

Number: 2018/16 - 2019/16 - 2020/18 – Status: Notiek – Period: 2018 – Topic: Dabas aizsardzība - Tags:

Subscribe to our newsletter