IMPEL Logo

IMPEL tīkla konference 2018

2018 - 2018

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

Pēc divu gadu pēc kārtas organizētajām ES tīklu konferencēm (2016. gadā Utrehtā un 2017. gadā Oksfordā) IMPEL atzina, ka ir nepieciešams rīkot īpašu konferenci par tīkla, 5 ekspertu grupu un to locekļu darbu, panākumiem un turpmāko virzību; jo īpaši saistībā ar Eiropas Komisijas iniciatīvu par vides atbilstības nodrošināšanu.

Konferences mērķis ir:

 • prezentēt pašreizējo stāvokli IMPEL nostājas/pielikuma par ‘Vides atbilstības nodrošināšanu’ (2018)
 • operationalisation of the IMPEL Position /Ambitions Paper on ‘Environmental Compliance Assurance’ (2018).
 • palielināt IMPEL (stratēģisko) dalībnieku skaitu
 • Popularizēt un izplatīt IMPEL’rezultātus un rezultātus
 • Diskutēt un iepazīstināt ar daudzgadu stratēģisko apmācību un spēju veidošanas programmu, kas aptver galvenās jomas, kuras identificētas kā īstenošanas trūkumi un vajadzības
 • .
 • Diskutēt par koordinētiem ES mēroga izpildes pasākumiem dažādos jautājumos
 • .
 • Informēt ieinteresētās personas un stratēģiskos partnerus, kas darbojas atbilstības ķēdē, un saskaņot ar tiem savu darbību
 • .
 • Izklāstīt inovatīvus jaunus rīkus un darbības, lai atbalstītu IMPEL dalībniekus viņu darbā un pienākumos
 • .
 • Sekmēt paraugprakses, gadījumu izpētes un zinātības apmaiņu

Konference piedāvās arī 5 ekspertu komandām rīkot sanāksmes konferences turpinājumā.

Konference piedāvās arī 5 ekspertu komandām rīkot sanāksmes konferences turpinājumā.

Iznākumi un rezultāti:

 • Uzņemsim biedru’ ieguldījumu prezentētajās darbībās un turpmākajos pasākumos, lai palielinātu un nodrošinātu atbilstību vides aizsardzības prasībām
 • .
 • Paplašināts IMPEL profils biedru, ieinteresēto personu, partneru un ārējo dalībnieku vidū
 • .
 • Plāni daudzgadu apmācības un spēju veidošanas programmai, tostarp jomas, vajadzības, rīki un mācību programmas, finansējums, resursi
 • .
 • Piedāvājumi par ES mēroga kopīgām pārbaudes darbībām un to īstenošanas veidiem
 • .

Saistītās datnes/informācija

 

Number: 2018/21 – Status: Pabeigts – Period: 2018 - 2018 – Topic: Starpnozaru instrumenti un pieejas - Tags:

Subscribe to our newsletter