IMPEL Logo

IMPEL uzziņu grāmata vides pārbaudēm

1998 - 1999

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

Impel atsauces grāmatas par vides inspekciju mērķis ir nodrošināt instrumentu vides inspektoriem Eiropas Savienībā. Tā galvenokārt paredzēta inspektoriem uz vietas, bet var būt noderīga arī augstākā un vidējā līmeņa vadībai.

Number: 1999/02 – Status: Pabeigts – Period: 1998 - 1999 – Topic: Starpnozaru instrumenti un pieejas - Tags:

Subscribe to our newsletter