IMPEL Logo

IMPEL pārskata iniciatīva, kas vērsta uz dabas aizsardzību ("Zaļā IRI")

2014

Notiek

Projekta apraksts un mērķi

Sekojot vispārējai IMPEL pārskata iniciatīvai (IRI), šī projekta mērķis ir sniegt pārskatu par pašreizējo situāciju dalībvalstī vai noteiktā dalībvalsts teritorijā saistībā ar ES tiesību aktu īstenošanu un izpildi dabas aizsardzības jomā; galvenokārt Putnu un Biotopu direktīvu. Rezultātā tiek apzināta labā prakse un uzlabojumu iespējas.

Number: 2013/15 - 2015/16 – Status: Notiek – Period: 2014 – Topic: Dabas aizsardzība - Tags:

Subscribe to our newsletter