IMPEL Logo

IMPEL-TFS NCP labākās prakses sanāksmes

2007

Notiek

Projekta apraksts un mērķi

Internacionālā sadarbība un saskaņošana ir ļoti svarīga, kad runa ir par Eiropas Atkritumu pārvadāšanas regulas (EK) Nr. 1013/2006 50. pantā minētās Eiropas Atkritumu pārvadāšanas regulas (ATR) izpildi. Iepriekšējie un pašreizējie IMPEL-TFS (TransFpārrobežu Satkritumupārvadājumi) projekti parādīja, ka ir būtiski sadarboties kompetentajām iestādēm. ES atkritumu pārvadājumu regulas izpildes deficīts joprojām ir nopietns. Lai uzlabotu sadarbību un izpildes saskaņošanu, ir nepieciešama bieža saziņa starp Eiropas izpildes iestādēm. Šis projekts veicina informācijas un pieredzes apmaiņu, gadījumu izpēti, diskusijas par interpretācijām un inspekciju pieejām starp TFS valstu kontaktpunktiem (NCP&rquo;s).

Ikgada labākās prakses sanāksmju mērķis ir:

  • apmainīties ar informāciju, darba metodēm, gadījumu izpēti un pieredzi;
  • informēt dalībniekus par jaunumiem;
  • nostiprināt VDI tīklu, kas iesaistītas WSR 1013/2006 izpildē
  • .

Number: 2007/20 - 2009/06 - 2011/14 - 2012/11 - 2013/23 - 2014/02 - 2015/07 - 2016/06 - 2017/04 - 2018/03 - 2019/04 – Status: Notiek – Period: 2007 – Topic: Atkritumi un TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter