IMPEL Logo

Īstenošanas izaicinājums 2021

2021

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

IMPEL pēdējos gados ir veicis vairākus līdzīgus pētījumus, kas sniedza daudz noderīgas informācijas.  Tomēr situācija ir krasi mainījusies, jo daudzas valstis ir izsludinājušas ārkārtas situāciju klimata jomā, ir ievērojami palielinājusies informētība par plastmasu un pasaulē samazinās bioloģiskā daudzveidība.  Šo situāciju ir ievērojami saasinājusi notiekošā COVID-19 pandēmija, kas ir būtiski izjaucusi regulatīvās programmas un galu galā ietekmēs valsts sektora budžetus un to personu finanses, no kurām tiek sagaidīts vides tiesību aktu ievērošana. Šis darbs ir nepieciešams, lai pilnībā apzinātu un kvantitatīvi noteiktu šīs jaunās problēmas un mēģinātu izcelt iespējas un risinājumus, lai atbalstītu regulatīvo kopienu. Darbs arī tieši informēs par daudzgadu stratēģiskā plāna izveidi 2022. gadam un turpmāk.

Projekta vēlamais rezultāts ir gūt labu izpratni par neatliekamajām problēmām, lai varētu rast iespējamos risinājumus regulatīvās kopienas atbalstam.  Darbs arī tieši informēs par daudzgadu stratēģiskās programmas izveidi 2022. gadam un turpmāk.

Number: 2021/18 – Status: Pabeigts – Period: 2021 – Topic: Starpnozaru instrumenti un pieejas - Tags:

Subscribe to our newsletter