IMPEL Logo

INSPECTAN: Vides pārbaudes vadlīnijas miecēšanas nozarei

2004 - 2005

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

Šis ziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz aptaujas rezultātiem, kas tika apspriesti sanāksmēs, kuras notika 2004. gada oktobrī un 2005. gada jūnijā. Diskusijas koncentrējās uz ekonomiku; ražošanas procesiem; likumiem un noteikumiem; pārbaudes procedūrām. Ziņojums ir iecerēts kā instruments valsts iestādēm, kas iesaistītas kontroles un uzraudzības pasākumos attiecībā uz miecēšanas nozari. Šim nolūkam tajā apkopota vairāku Eiropas ādas apstrādes un miecēšanas nozares kontekstu pieredze

.

Number: 2004/14 – Status: Pabeigts – Period: 2004 - 2005 – Topic: Rūpniecība un gaiss - Tags:

Subscribe to our newsletter