IMPEL Logo

Savvaļas sēņu apvienotais tīkls (JoNeF)

2023

Notiek

Projekta apraksts un mērķi

Pēdējos gados ir pieaugusi izpratne par nepieciešamību iekļaut sēnes (makroskopiskās sēnes) Eiropas vides politikā līdzvērtīgi ar dzīvniekiem un augiem, lai aizsargātu tās to dabiskajās dzīvotnēs. 

Naveraugoties uz to, pašlaik Eiropas vides tiesību aktos galvenā uzmanība ir pievērsta augu un dzīvnieku aizsardzībai, izņemot sēnes, kas ir būtiskas sauszemes dzīvotņu sastāvdaļas. Turklāt makrogļēdājus var izmantot kā indikatorus, lai raksturotu mežu un citu sauszemes biotopu vides stāvokli. 

Lai aizpildītu šo plaisu, Sēnes būtu jāiekļauj likumdošanas un lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī aizsardzības un vides iniciatīvās, lai izveidotu visaptverošu aizsardzības stratēģiju. 

Šādā kontekstā pirmais solis ir apkopot esošos datus par ES makrogiemenēm un izveidot kopīgus skaitīšanas/uzraudzības protokolus un standartus, tāpat kā tie, kas pastāv attiecībā uz augiem un dzīvniekiem. 

Mēs uzskatām, ka ir būtiski, lai vides aizsardzības iestādes koordinētu šīs darbības, neatstājot to tikai asociāciju, privātu struktūru un universitāšu ziņā. 

Projekta darba vispārējais mērķis ir atbalstīt: 

  • Esošo Eiropas vides tiesību aktu darbības jomas paplašināšanu ar sēnēm saistībā ar biotopu un bioloģiskās daudzveidības monitoringu un mežu aizsardzību/atjaunošanu 
  • Sēņu sugu iekļaušanu Biotopu direktīvas pielikumā 
  • ;
  • ES datu bāzu platformas izveide makrog sēņu monitoringam 

Paredzamie projekta pirmā posma rezultāti (laika posmā no 2023. gada jūlija līdz 2024. gada decembrim) ir izveidoti ES kopīgi standarti un protokoli makrog sēņu uzskaitei un monitoringam. 

JoNeF aptauja, kas balstīta uz anketu

Lūdzam Jūs aizpildīt zemāk redzamo tiešsaistes anketu, kas saistīta ar IMPEL projektu JoNeF (Joint of Networks for wild Fungi).

JoNeF anketa/ 1. daļa

JoNeF aptaujas anketa/ 2. daļa

JoNeF aptaujas anketas mērķis ir apkopot, salīdzināt un analizēt informāciju un datus par Eiropas makrog sēņu aizsardzību un datu vākšanu.

JoNeF projekta dalībnieki un mikoloģijas eksperti, kuri nav aktīvi dalībnieki, var atbildēt uz anketas jautājumiem.

Anketas iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 26. novembris.


Number: – Status: Notiek – Period: 2023 – Topic: Dabas aizsardzība - Tags:

Subscribe to our newsletter