IMPEL Logo

Zināšanu un informācijas programma

2022

Notiek

Pēdējos gados IMPEL un Eiropas Komisija ir izteikušas savu nostāju attiecībā uz kapacitātes veidošanu, un līdz ar to dažādi IMPEL projekti tagad uzņemas iniciatīvu, lai izstrādātu savas idejas par to, kā atbalstīt IMPEL dalībniekus to sniegto produktu īstenošanā.

Koppetences veidošana ir viena no IMPEL galvenajām prioritātēm, un pēdējo divdesmit gadu laikā ir izstrādāti dažādi instrumenti, tostarp metodoloģijas un vadlīnijas. Atbalsts tās biedriem, izmantojot dažādus pasākumus, piemēram, apmācības par izstrādāto rīku praktisku izmantošanu, kā arī darbseminārus un seminārus, ir ierasta prakse. 

IMPEL projekts "Capacity Building and Training" (2019-2021) mērķis bija, izmantojot konsekventāku, visaptverošāku un integrētāku pieeju, izstrādāt daudzgadu stratēģiju un daudzgadu darba programmu, kas labāk sasaistīs IMPEL locekļu un citu galveno dalībnieku vajadzības atbilstības ķēdē. 

Zināšanu un informācijas programma (KIP) ir konceptuāls projekts, lai demonstrētu spēju veidošanas un apmācības vērtību. KIP mērķis ir nodrošināt zināšanu materiālus, rīkus un mācību pasākumus.


Number: 2022(VIII) WG-7 – Status: Notiek – Period: 2022 – Topic: Starpnozaru instrumenti un pieejas - Tags: good practice , enforcement , Waste Shipments Directive , soil

Subscribe to our newsletter