IMPEL Logo

Regulatīvo instrumentu kopuma kartēšana

2016

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

Reglamentējošo instrumentu kopums nav plaši pazīstams vai pilnībā izprasts, jo strauji mainās regulatīvā prakse un attīstās tehnoloģijas. Šā projekta mērķis ir apzināt praksi, ko izmanto galvenokārt Eiropā, bet arī visā pasaulē (izmantojot aptaujas  literatūras meklējumus), lai to varētu salīdzināt ar atbilstības spektru. Tas uzlabos visu regulatoru izpratni, ļaujot tiem piemērot šos jaunos rīkus un praksi, lai palīdzētu nodrošināt atbilstību.

Visu regulatoru mērķis ir panākt, lai to regulēto objektu atbilstība būtu 100 %, tomēr neviens no regulatoriem to nav sasniedzis. Tradicionālā prakse, piemēram, pārbaudes, ir mūsu instrumentu kopuma pamatā, taču atsevišķi tās nav spējušas sasniegt mūsu mērķi. Kādus papildu instrumentus mēs varam izmantot papildus pārbaudēm, lai sasniegtu utopiju? Priekšlikums ir apkopot prakses piemērus un kartēt to izmantošanu atbilstības spektrā, lai noteiktu, kurās jomās tie tiek uzskatīti par visefektīvākajiem. Tas ietvers tādus tradicionālos instrumentus kā pārbaudes, administratīvie sodi, vārda un kauna izteikšana u.c., bet arī mēģinās kartēt pēc iespējas vairāk jauno metožu, piemēram, brīvprātīgas apņemšanās, labklājības nolīgumus (ko izmanto Ziemeļīrijas Vides aģentūrā u.c.), vārda un slavas izteikšanu u.c., ja būs pieejami, tiks sniegti šo instrumentu piemēri, lai parādītu, ka tie ir izmantoti.

Šis projekts balstīsies uz atbilstošu pasākumu izvēles projektiem, pēc iespējas plašāk nosakot, kādas ir iespējas.

Saprotot, kādas iespējas ir pieejamas, regulatori varēs noteikt labāko
instrumentu klāstu konkrētajam darbam. Tas ir patiesi transversāls, jo attiecas uz visiem tiesību aktiem.

 

Number: 2016/18 – Status: Pabeigts – Period: 2016 – Topic: Starpnozaru instrumenti un pieejas - Tags:

Subscribe to our newsletter