IMPEL Logo

Tīklu vides atbilstības konference

2016 - 2016

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

Šīs konferences nepieciešamību nosaka divas galvenās tēmas:

  1. Lai stiprinātu sadarbību izpildes ķēdē un,
  2. Sekmēt turpmāku inovāciju ieviešanu atbilstības un izpildes nodrošināšanas jomā.
  3. .
.

Tīklu konferences ideja ir būtiska, ja mēs vēlamies pārbaudīt un izskatīt veidus, kā uzlabot izpildes ķēdi kopumā. Šim nolūkam ir nepieciešama turpmāka koordinācija ar radniecīgām organizācijām: ES FJE (ES tiesnešu tīkls) un ENPE (ES prokuroru tīkls), kā arī ar ENVI CrimeNet.

Tērķis ir izcelt labas sadarbības un labākās prakses piemērus starp atļauju izsniedzējiem/inspektoriem, prokuroriem, tiesnešiem un policijas darbiniekiem. Mēs demonstrēsim gūtās atziņas un gadījumu izpēti, kur lietas varēja būt labākas, kā arī to, ko mēs visi varam darīt, lai uzlabotu vides aizsardzību. Īpašs uzsvars konferences sesijās būtu jāliek uz saikni un saziņu starp katru ķēdes posmu.

Izņemot vērā resursu problēmas, ar kurām saskaras daudzas aģentūras & izpildvaras organizācijas; mums visiem ir jāievieš gudrāki un efektīvāki veidi, kā izmantot mūsu ierobežoto budžetu un personāla resursus. Tāpēc konferencē tiks mēģināts izcelt inovāciju jomas atbilstības un izpildes nodrošināšanā visā ķēdē.

Vispārējā līmenī labāka, padziļinātāka sadarbība starp tīkliem ir skaidrs mērķis un uzdevums
mums visiem. Mēs centīsimies uzlabot savstarpējo saziņu un sadarboties strukturētāk
ar papildu iespēju, ka turpmāk kopīgi projekti varētu tikt īstenoti regulārāk
.  Konkrētāk, no IMPEL viedokļa vēlamais rezultāts ir atgriezeniskā saite un ieguldījums darbā, ko esam veikuši, lai izprastu ‘Īstenošanas problēmu&rquo;. Citiem vārdiem sakot,  kādi ir galvenie trūkumi vides tiesību aktu īstenošanā un izpildē Eiropā un ko mēs varam darīt un ko mēs darām, lai šos trūkumus novērstu. Konferencē izceltajām jomām izpildes un inovāciju jomā vajadzētu stimulēt un piedāvāt risinājumus, kā aizpildīt vairākus no šiem trūkumiem.

>

Saistītās datnes/informācija

 

 

Number: 2016/24 – Status: Pabeigts – Period: 2016 - 2016 – Topic: Starpnozaru instrumenti un pieejas - Tags:

Subscribe to our newsletter