IMPEL Logo

Labāka regulējuma principu praktiska piemērošana vides inspekcijas iestāžu efektivitātes un lietderības uzlabošanai

2009

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

Tā IMPEL projekta mērķis bija sniegt praktiskus risinājumus un dalīties ar labo praksi starp vides inspekcijas iestādēm Eiropā attiecībā uz iniciatīvām, lai uzlabotu regulatīvo darbību, piemēram, atļauju izsniegšanas un inspekciju, efektivitāti un lietderību. Projekta ieguvumi bija šādi:

 • apmainīties ar paraugpraksi un praktiskiem risinājumiem kopīgām problēmām, ar kurām saskaras inspekcijas iestādes, kas dos labumu videi, uzņēmumiem un sabiedrībai.
 • Sniegt pierādījumus par labāka regulējuma pieeju rezultātiem un efektivitāti.
 • Informēt Eiropas un valstu likumdevējus par labākās prakses pieejām tiesību aktu īstenošanā.

Tika konstatētas vairākas tendences labāka regulējuma pieejās:

 • Atšķirīgu atļauju alternatīvu plašāka izmantošana, piemēram, vispārēji saistoši nosacījumi
 • .
 • Vairāk pierādījumu par nozaru pieejām, piemēram, centieni vienoties par darbības mērķiem, kas pārsniedz minimālos regulatīvos standartus.
 • .
 • Streamlining vai integrējošas pieejas uzņēmumiem, kas veic līdzīgas darbības vairākās vietās.
 • .
 • dažādu pārbaudes darbību veidu apvienošana vienā vai saskaņotā procesā, kas palielina saskaņotību un samazina uzņēmumu un iestāžu izmaksas.
 • .
 • Izpētīt iespējas citām inspekcijām vai pat komerciālām organizācijām uzņemties pārbaudes darbības jomas, kurās tas ir efektīvāk
 • .
 • Līdzinoši nedaudzās iniciatīvās bija iekļauts paredzamo ieguvumu novērtējums attiecībā uz vides rezultātiem vai izmaksu ietaupījumu uzņēmumiem un regulatīvajām iestādēm.
 • .

 

Number: 2009/04 – Status: Pabeigts – Period: 2009 – Topic: Starpnozaru instrumenti un pieejas - Tags:

Subscribe to our newsletter