IMPEL Logo

Regulējuma stratēģijas mini konference

2017

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

Vairās IMPEL pārskata iniciatīvās (IRI) ir konstatēts, ka daudzas organizācijas nespēj skaidri formulēt savu visaptverošo regulatīvo stratēģiju, lai visu regulatīvo darbu varētu skaidri saskaņot ar to. Arī metodoloģijā Doing the Right Things ir prasība noteikt kontekstu un mērķus, kas būtu jāsaskaņo ar regulatīvo stratēģiju. Izprotot, kādas iespējas ir pieejamas, regulatori varēs izveidot/precizēt/attīstīt savu stratēģiju.

Number: 2017/24 – Status: Pabeigts – Period: 2017 – Topic: Starpnozaru instrumenti un pieejas - Tags:

Subscribe to our newsletter