IMPEL Logo

REMAS - IMPEL prasības Remas kritēriji

2004

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

Šis ziņojums ir sagatavots, lai iekļautu IMPEL viedokli Remas projektā, jo īpaši attiecībā uz Remas kritēriju izstrādi. Remas projektu līdzfinansē ES LIFE Vides programma, Apvienotās Karalistes Vides aģentūra, Skotijas Vides aizsardzības aģentūra, Vides pārvaldības un novērtēšanas institūts un Īrijas Vides aizsardzības aģentūra. Projekta mērķis ir panākt vienprātību par neatkarīgi sertificētu vides pārvaldības sistēmu (VPS) vērtību vides regulatīvajām iestādēm un noteikt, kuri brīvprātīgi atbilstības pasākumi visefektīvāk aizsargā vidi un kāpēc. Remas kritēriji’ ir definēti kā tie EMS elementi, kas tiek uzskatīti par galvenajiem, lai uzlabotu vides aizsardzības rādītājus un palīdzētu regulējumam.

 

Number: 2004/13 – Status: Pabeigts – Period: 2004 – Topic: Starpnozaru instrumenti un pieejas - Tags:

Subscribe to our newsletter