IMPEL Logo

Ziņošana sabiedrībai

2008 - 2009

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

Projekta mērķis bija noteikt, kāda pamatinformācija par veiktajām vides pārbaudēm būtu jāsniedz sabiedrībai un kā šo informāciju vislabāk sniegt, jo īpaši elektroniski (internetā), un sniegt ieteikumus. Projekta ietvaros izdevās noskaidrot, kāda informācija ir pieejama sabiedrībai un kādā veidā tā ir pieejama

.

Number: 2008/04 – Status: Pabeigts – Period: 2008 - 2009 – Topic: Starpnozaru instrumenti un pieejas - Tags:

Subscribe to our newsletter