IMPEL Logo

Riska kritēriju datubāze

2015 - 2015

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

Projekts tika izstrādāts, jo bija liels pieprasījums pēc efektīviem instrumentiem, kas ļautu optimizētā veidā veikt pārbaudes, lai pārbaudītu, kā tiek ievēroti ES tiesību akti, kas saistīti ar cilvēku darbībām; ne tikai attiecībā uz lielajām rūpniecības nozarēm, bet arī citām cilvēku darbībām. Vides kvalitāte ir atkarīga arī no mazākām iekārtām un lauksaimniecības, kam ir potenciāla un faktiska ietekme uz tādiem vides segmentiem kā gaiss, augsne un ūdens.

Projekta mērķis ir veicināt riska analīzes rīku izmantošanu visās vides pārbaužu nozarēs kā instrumentu, lai optimizētu inspekcijas iestāžu resursu izmantošanu, izmantojot:

  • nepārtrauktu pieredzes vākšanu un apmaiņu par riska kritērijiem un to izmantošanu attiecībā uz vispārējiem inspekcijas uzdevumiem, izveidojot inspekcijas iestādēm pieejamu tīmekļa rīku, lai atvieglotu riska analīzes rīkā izmantojamo ietekmes kritēriju izvēli;
  • riska analīzes rīku izmantošanas paplašināšana pārbaužu prioritāšu noteikšanai, lai novērstu citus vides piesārņojuma avotus, kas nav IED un Seveso darbības, pielāgojot esošos rīkus vai izveidojot jaunus rīkus  un izplatot metodes.
  • .

Rezalizējot projektu, īpaša uzmanība tiks veltīta tam, lai nodrošinātu lauksaimniecības riska rādītājus un parametrus, īpašu riska analīzes rīku inspekciju plānošanai šajā jomā.

Number: 2015/20 – Status: Pabeigts – Period: 2015 - 2015 – Topic: Starpnozaru instrumenti un pieejas - Tags:

Subscribe to our newsletter