IMPEL Logo

Semināru cikls "No nelaimes gadījumiem rūpniecībā gūtā pieredze

1999

Notiek

Projekta apraksts un mērķi

Datu vākšana un analīze par nelaimes gadījumiem darbā ir nepieciešama, lai novērstu jaunus nelaimes gadījumus. Inspektoriem ir nepieciešamas nelaimes gadījumu ilustrācijas, lai saprastu, kas īsti notika un kādi pasākumi galu galā tika veikti šādās situācijās.

No 1999. gada ir notikuši vairāki semināri par gūto pieredzi, lai atvieglotu informācijas izplatīšanu un apmaiņu starp dalībvalstu inspekcijas iestādēm. Šajās sanāksmēs inspektori iepazīstina ar atsevišķiem negadījumiem, sniedzot tehniskos aprakstus un veiktās analīzes rezultātus (veiktie pasākumi, organizatoriskās kļūdas, sistēmas vai materiāli, kas cieta neveiksmi, u. c.). Viņi arī sīki izklāsta negadījumos gūto pieredzi un savu pieredzi, kas gūta negadījuma laikā vai pēc negadījuma. Iespējams īss pārskats par piemērojamo regulējumu, tiesu vai organizatoriskajiem jautājumiem. Tiek atvēlēts laiks dalībnieku diskusijai.

Šo semināru cikla mērķis ir turpināt dalīties pieredzē par avārijām (sprādzieniem, ugunsgrēkiem, piesārņojumu u. c.) gan attiecībā uz tehniskajiem aspektiem, gan piemērojamajiem noteikumiem un stiprināt pieredzes apmaiņu starp dalībvalstu kontroles iestādēm, kā arī veicināt labas prakses attīstību.

Saistītās datnes/informācija

 

Number: 2021/02, 2019/03, 2017/03, 2015/02, 2013/04, 2011/10, 2009/01, 2005/11, 2003/01, 2002/03, 2001/03, 2000/09, 1999/01 – Status: Notiek – Period: 1999 – Topic: Rūpniecība un gaiss - Tags:

Subscribe to our newsletter