IMPEL Logo

Kuģu pārstrāde (iepriekšējie nolietotie kuģi)

2019

Notiek

Projekta apraksts un mērķi

2017. gadā 65 % kuģu/kuģu visā pasaulē tika pārdoti demontāžai Dienvidāzijas pludmales kuģu būvētavās (piemēram, Indijā, Pakistānā un Bangladešā), kas nozīmē būtisku ietekmi uz vidi un veselību, jo īpaši, ja ņem vērā, ka šie kuģi veidoja 80 % bruto tonnāžas no visiem 2017. gadā pludmalē demontētajiem kuģiem. Dienvidāzijā joprojām notiek nelegāla kuģu izvešana pludmales izcelšanai, kā arī atkritumu pārvadāšanas un kuģu pārstrādes noteikumu apiešana. Bangladešā, Indijā un Pakistānā 2019. gadā demontēti gandrīz 90 % no pasaulē demontēto kuģu bruto tonnāžas, un daži no šiem kuģiem ir vai nu nelegāli eksportēti no Eiropas, vai arī “legāli” apejot noteikumus.

Šis IMPEL projekts nav vērsts uz pašu kuģu izcelšanu pludmalē, bet gan uz to, kā mēs varam novērst nelegālu kuģu eksportu ES un kā mēs kā iestādes varam sekot līdzi nelikumīgiem gadījumiem, kad kuģi jau ir izcelti pludmalē.

Regulā (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu pārvadājumiem (WSR) Eiropas līmenī ir ieviestas Bāzeles konvencijas prasības. Regula (ES) Nr. 1257/2013 par kuģu pārstrādi (SRR) ievieš Honkongas konvencijas prasības un reglamentē ar ES karogu kuģojošus kuģus, kas nosūtīti pārstrādei. SRR ir noteikts, ka ES karoga kuģi ir jāpārstrādā iekārtās, ko saņēmusi galamērķa valsts dalībvalstu valstīs vai Komisija trešās valstīs. Kuģu, kas kuģo ar citu valstu karogu, sūtījumiem piemēro iepriekšēja rakstiska paziņojuma procedūru saskaņā ar WSR.

Kuģu īpašnieki sistemātiski apiet WSR, un regulu ir grūti piemērot, jo pirms kuģu nosūtīšanas demontāžai un otrreizējai pārstrādei tiek mainīts to nosaukums, mainīts karogs un īpašnieki. SRR ir viegli apiet, kamēr vien turpināsies prakse mainīt karoga valsti uz valsti, kas nav ES dalībvalsts. Honkongas konvencijas attieksies uz visiem kuģiem (neatkarīgi no tā, vai tie kuģo ar ES karogu vai bez ES karoga), taču konvencija vēl nav ratificēta, un var paiet ilgs laiks, līdz tas notiks.

Izaicinājums ir novērst nelegālu kuģu pārstrādi, sekojot līdzi kuģiem un kuģu īpašniekiem, ja mums ir aizdomas par noteikumu apiešanu, un, vēlams, rīkoties jau iepriekš. Lai atvieglotu darbu lietu izskatītājiem un inspektoriem, būs svarīgi:

  • izskaidrot atšķirības starp Atkritumu sūtījumu regulu un Kuģu pārstrādes regulu
  • Dalīties ar praktiskām zināšanām (tiesas lietas, dokumenti, ziņojumi, pieredze)
  • .
  • izstrādāt vadlīnijas/brošūras par to, kā atklāt un samazināt nelegālo kuģu sūtījumu skaitu
  • Izmantot IMPEL’intranetu kā zināšanu apmaiņas un zināšanu apmaiņas platformu un apkopot labāko praksi

Galīgajā ziņojumā tiks sniegta informācija par faktisko situāciju un apkopotas vadlīnijas un norādījumi par izpildes praksi attiecībā uz WSR un SRR.

Saistītās datnes/informācija

Number: 2021/03, 2020/02, 2019/07 – Status: Notiek – Period: 2019 – Topic: Atkritumi un TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter