IMPEL Logo

Augsnes konference

2015 - 2015

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

IMPEL organizē 2015. gada Augsnes konferenci, lai dalītos pieredzē un atbalstītu labākās prakses īstenošanu augsnes aizsardzības jomā ES līmenī. Konteksts ir “Starptautiskais augsnes gads (IYS)”, ko Apvienoto Nāciju Organizācija ir pasludinājusi šim gadam, un kopumā iespēja attīstīt izpratnes veicināšanas iniciatīvas par šī svarīgā vides komponenta aizsardzību.

Galvenie temati, kas tiks izskatīti konferencēs, ir šādi: Augsnes aizsardzība un rūpniecība, Lauksaimniecība, Zemes apsaimniekošana, Dabas risku palielināšana, Mežsaimniecība, Bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmas, Informācijas par augsni vākšana un pārvaldība.

Konferences mērķis ir apkopot pieredzi, regulatīvo pieeju, problēmas un risinājumus, lai tiktu galā ar daudzajiem izaicinājumiem šajā jomā; uz šo nepieciešamību ir norādījis arī nesen veiktais IMPEL pētījums par īstenošanas izaicinājumiem. Konference veicinās diskusiju par prioritāšu un projektu noteikšanu attiecībā uz augsnes jautājumiem IMPEL programmās.

Konference notiks 2015. gada 7. un 8. oktobrī Expo izstādē Milānā, Itālijā

 

Number: 2015/10 – Status: Pabeigts – Period: 2015 - 2015 – Topic: Ūdens un zeme - Tags:

Subscribe to our newsletter