IMPEL Logo

STRATĒĢIJAS PAŠKONTROLES UN ZIŅOŠANAS PAR EMISIJĀM GAISĀ VERIFIKĀCIJAI".

2021 - 2022

Pabeigts

2021. gada 28. septembrī un 11. oktobrī notika tiešsaistes semināri par operatoru paškontroli attiecībā uz emisijām gaisā, ko organizēja IED īstenošanas IMPEL projekts. Semināri bija veltīti operatoru paškontrolei, emisijām gaisā, nepārtrauktai un nepārtrauktai, koncentrējoties uz operatoru (pienākumu izpildītāju) paškontroles un tās ziņošanas uzticamību

.

Number: – Status: Pabeigts – Period: 2021 - 2022 – Topic: Rūpniecība un gaiss - Tags:

Subscribe to our newsletter