IMPEL Logo

Rumānijas Dabas aizsardzības IRI atbalsts un turpmākie pasākumi

2015

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

2014. gadā Rumānijā tika īstenots pirmais ‘zaļais’ IRI. Tika apzināta labākā prakse un attīstības iespējas. IRI gaitā Rumānijas Valsts vides apsardze (NEG) norādīja, ka atsevišķi IRI rezultāti ir pārliecinoši, veicot to analīzi, un ka būtu jāveic turpmāks darbs, lai palīdzētu šos rezultātus īstenot. Tāpēc NEG lūdza apmainīties ar zināšanām un pieredzi, pievēršot uzmanību, piemēram, vides un dabas aizsardzības aģentūru organizācijai: vai tās būtu jānodala vai jāapvieno?

?

Šī turpmākā projekta mērķis ir turpināt veicināt informācijas apmaiņu un sniegt koleģiālu palīdzību, lai uzlabotu ES dabas aizsardzības tiesību aktu prasību organizāciju un izpildi

.

Number: 2015/13 – Status: Pabeigts – Period: 2015 – Topic: Dabas aizsardzība - Tags:

Subscribe to our newsletter