IMPEL Logo

Atbalsts integrētās riska novērtēšanas metodes (IRAM) īstenošanai

2014 - 2014

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

2011. gada 6. janvārī stājās spēkā Rūpniecisko emisiju direktīva (IED), un tās 80. panta 1. punktā minētie noteikumi bija jātransponē valsts tiesību aktos divu gadu laikā. IED nosaka jaunas prasības rūpniecisko iekārtu inspicēšanai, kā aprakstīts direktīvas 23. pantā. Pienākumi attiecībā uz regulārām vides pārbaudēm ir jauns izaicinājums ES dalībvalstīm. IMPEL jau ir izstrādājusi integrēto riska novērtēšanas metodi (IRAM) IMPEL easyTools projekta ietvaros, kas ir instruments, lai palīdzētu dalībvalstīm izpildīt IED 23. panta prasības. Izstrādājot integrēto riska novērtēšanas metodi (IRAM) un ar to saistīto IT rīku, kļuva skaidrs, ka riska novērtēšanas rīks jāizmanto ne tikai IED pārbaudēs, bet arī pārbaudēs saskaņā ar Seveso direktīvu un RMCEI.

Atbilstoši tam tika noteikti divi galvenie mērķi:

  1.  Atvieglot dalībvalstīs IRAM ieviešanu dažāda veida pārbaudēm un ar tām saistītiem uzdevumiem, kā noteikts gan spēkā esošajos, gan pašlaik spēkā esošajos Eiropas tiesību aktos;
  2. .
  3.  Nodrošināt, ka vides pārbaužu veikšanas noteikumi tiek vienādi piemēroti dalībvalstīs, lai panāktu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, ko ES Padome veicināja 7° EAP un kas jāīsteno ar jaunajām Eiropas regulām.
  4. .

 

Number: 2014/11 – Status: Pabeigts – Period: 2014 - 2014 – Topic: Rūpniecība un gaiss - Tags:

Subscribe to our newsletter