IMPEL Logo

Ar medību tūrismu saistīto nelegālo darbību apkarošana

2018

Notiek

Projekta apraksts un mērķi

2015. gadā tika izskatīts labs piemērs par ‘slēgtu’ regulējuma sistēmu saskaņā ar medību regulējumu Slovēnijā, izmantojot mīkstos un cietos kontroles pasākumus, ko par lietderīgu atzina vairākas dalībvalstis. Tāpēc 2017. gadā Slovēnijā tika organizēta mācību inspekcija, lai pārliecinātos, kā šī sistēma darbojas praksē.
2019.-2020. gadā dalībvalstu inspekcijām, Birdlife biedriem un Face biedriem tika izsūtīta tiešsaistes aptaujas anketa. Pamatojoties uz anketas atbilžu analīzi, tiks izvēlētas divas valstis, kurās 2021. gadā tiks veikta kopīga inspekcija.

Paredzamie rezultāti:

  • Pārskats-analīze par problēmas apjomu atbilstoši nelegālajam medību tūrismam, pamatojoties uz trīs dažādiem viedokļiem (Iestādes – Birdlife partneri – FACE partneri).
  • Informācijas (izpildes) apmaiņa, lai veiktu kopīgu pārbaudi medību tūrisma jomā un izmeklētu nelikumības.
  • .
  • Paplašināt inspektoru sadarbības tīklu.
  • Identificēt paraugpraksi izpildes jomā, kas var palīdzēt novērst nelikumīgas darbības, kas saistītas ar medību tūrismu.

Number: 2021/09, 2020/17, 2019/14, 2018/13 – Status: Notiek – Period: 2018 – Topic: Dabas aizsardzība - Tags:

Subscribe to our newsletter