IMPEL Logo

TFS prokuroru projekts

2012 - 2015

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

Bāzeles Konvencijas un tās Eiropas īstenošanas, Eiropas Atkritumu pārvadājumu regulas (1013/2006) jeb WSR’, atbilstības trūkums ir ļoti nopietns. Skaitļi liecina, ka aptuveni 20 %
no visiem atkritumu pārvadājumiem ir pārkāpumi. ES Direktīva 2008/99 par vides aizsardzību
ar krimināltiesībām paredz, ka dalībvalstīm ir arī krimināltiesiski jāīsteno WSR

.

Kriminālvajāšana par noziegumiem pret vidi ir valsts kompetencē. Tā rezultātā Eiropas valstīs ir ievērojamas atšķirības pieejā un notiesājošo spriedumu skaitā. Šķiet, ka starp iestādēm trūkst saziņas gan valsts, gan starptautiskā līmenī. Praksē noziedznieki, kas nodarbojas ar atkritumu pārvadāšanu, var nelikumīgi izmantot atšķirības tiesībaizsardzības jomā un saziņas trūkumu starp iestādēm.

Lai uzlabotu sadarbību un saskaņošanu WSR kriminālvajāšanas jomā, ir nepieciešama bieža saziņa starp visām attiecīgajām iestādēm. Kriminālvajāšana ir svarīga daļa no izpildes un atbilstības nodrošināšanas cikla. Tāpēc Eiropas prokuroriem ir nepieciešami strukturēti, personīgi un bieži kontakti, ko atbalsta datubāze ar attiecīgo informāciju, kur viņi var stiprināt savu tīklu, apmainīties ar pieredzi par tiesu praksi un labu praksi un saskaņot kriminālvajāšanas darbības Eiropas vides tiesību aktu un noteikumu jomā Eiropā.

Šā projekta mērķis ir stiprināt un turpināt Eiropas Savienības prokuroru tīklu, kas iesaistīti kriminālvajāšanā par noziegumiem pret vidi, īpašu uzmanību pievēršot WSR 1013/2006, izmantojot:

 • Impel tīmekļa vietnē ieviešot un izmantojot datubāzi, kurā iekļauta tiesu prakse,
  informācija par kriminālvajāšanu, piemēram, naudas sodu apmērs, darba metodes, kriminālvajāšanas pieeja,
  interpretācija un praktiskā pieredze. Šī datubāze neoperatīvās
  informācijas apmaiņai galvenokārt būs pieejama prokuroriem un inspekciju juridiskajām struktūrvienībām.
 • .
 • prokuroru semināra organizēšana 2015. gadā.
 • .
 • Saišu stiprināšana ar IMPEL, BASEL sekretariātu un Eurojust. Īpaši jāmin Eiropas Prokuroru tīkls
  vides aizsardzības prokuroru tīkls ENPE. Ir paredzēta cieša sadarbība starp TFS prokuroru projektu un ENPE.
 • .

 

Number: 2012/12 - 2013/24 - 2014/01 - 2015/09 – Status: Pabeigts – Period: 2012 - 2015 – Topic: Atkritumi un TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter