IMPEL Logo

Pāreja uz IED atļaujām un kā rīkoties, ja atļautā objektā notikušas būtiskas izmaiņas

2012 - 2012

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

2011. gada 6. janvārī stājās spēkā Rūpniecisko emisiju direktīva, un tās 80. panta 1. punktā uzskaitītie noteikumi ir jātransponē valsts tiesību aktos divu gadu laikā. Saskaņā ar IED ir iespējams, ka daudzās rūpniecības nozarēs būs jāpārskata esošās atļaujas, lai ņemtu vērā LPTP secinājumu prasības attiecīgajā LPTP atsauces dokumentā (3. panta 11. un 12. punkts). Saskaņā ar spēkā esošajām direktīvām dalībvalstis īsteno dažādas sistēmas, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izmaiņām iekārtās. Šīs izmaiņas atļaujās tiek veiktas dažādos formātos un veidos, tostarp saskaņotas izmaiņas atļaujās, izmaiņas atļaujās, tehniski grozījumi atļaujās utt. IED 20. pants attiecas uz operatoru veiktajām izmaiņām iekārtās, bet 63. pants - uz būtiskām izmaiņām esošajās iekārtās. Šie noteikumi dalībvalstīm prasīs jaunu pieeju attiecībā uz to, kā izlemt, vai ir nepieciešama pilnīga atļaujas pārskatīšana, vai arī tiek pieņemta neformālāka izmaiņu apstiprināšanas sistēma.

Šis projekts organizēja dalībvalstīm paredzētu uzdevumu, kurā galvenā uzmanība tika pievērsta mainīgajām prasībām attiecībā uz atļauju izstrādi saskaņā ar jauno IED noteikumu. Galvenie jautājumi bija šādi:

  • “Kā IED atļaujas atšķirsies no atļauju veidiem, ko pašlaik sagatavo dalībvalstu regulatori?" (saskaņā ar IPPC, LCP, WID u.c.), un
  • .
  • “Kā mums jārīkojas gadījumā, ja atļautajās iekārtās tiek veiktas būtiskas izmaiņas”?
  • ?

Projekta ziņojumā ir izklāstīti diskusiju rezultāti un uzskaitīti ieteikumi dalībvalstīm un IMPEL.

.

 

Number: 2012/10 – Status: Pabeigts – Period: 2012 - 2012 – Topic: Rūpniecība un gaiss - Tags:

Subscribe to our newsletter