IMPEL Logo

E-atkritumu pārrobežu pārvadājumi

2010

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

Elektroiekārtu EEIA pārstrādātās redakcijas priekšlikuma (2009) praktiskā pielietojamība un izpildāmība

IMPEL iepriekš izstrādāja kontrolsarakstu, lai pārbaudītu ierosināto un spēkā esošo vides tiesību aktu praktiskās pielietojamības un izpildāmības (P&E)
jautājumus. Komisija 2008. gada decembrī pieņēma EEIA direktīvas pārstrādātās redakcijas priekšlikumu. Šajā ziņojumā aprakstīts priekšlikuma radīto P&E jautājumu novērtējums, pamatojoties uz IMPEL kontrolsarakstu.  Ziņojumā ir sniegta aptaujas anketu atbilžu un semināra diskusiju rezultātu sintēze un uzsvērts plašs P&E jautājumu klāsts.

Nelikumīga e-atkritumu eksporta apkarošana (2010)

Elektronisko atkritumu (e-atkritumu) likumīga un droša apglabāšana jau vairākus gadus ir daudzu valstu problēma, kas katastrofāli ietekmē cilvēku veselību un labklājību, kā arī ievērojami degradē vidi, jo īpaši jaunattīstības valstīs. Daudz starptautisku likumu un noteikumu līdz šim nav spējuši regulēt globālo tirgu, kurā negodprātīgi uzņēmēji var gūt peļņu no lētas un nelikumīgas e-atkritumu apglabāšanas ārvalstīs, nevis izmantot videi draudzīgu, bet dārgāku iespēju - pilnīgu pārstrādi, lai no tiem atdalītu un neitralizētu toksiskos materiālus. Šā projekta mērķis ir palīdzēt iesaistītajām dalībvalstīm labāk izprast savu ieguldījumu šajā problēmā un to, kā tās varētu efektīvāk risināt nelegālā e-atkritumu eksporta problēmu

.

 

Number: 2009/11 - 2010/18 – Status: Pabeigts – Period: 2010 – Topic: Atkritumi un TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter