IMPEL Logo

Atkritumu vietas

2011 - 2014

Pabeigts

Projekta apraksts un mērķi

Atkarībā no problemātiskajām atkritumu plūsmām visā pasaulē, jo īpaši elektronisko atkritumu, nolietotu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu plūsmām no Eiropas līdz Āfrikai, eksperti vienojās par nepieciešamību efektīvāk vērsties pret nelegālo atkritumu plūsmu avotiem un “augšupējām” iekārtām, kurās šādi atkritumi tiek savākti, uzglabāti un/vai apstrādāti pirms eksportēšanas.

Saskaņā ar Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem 34. panta 1. punktu kompetentās iestādes veic atbilstīgas periodiskas pārbaudes iestādēs vai uzņēmumos, kas veic atkritumu apstrādes darbības, iestādēs vai uzņēmumos, kas profesionāli savāc vai pārvadā atkritumus, brokeros un tirgotājos, kā arī iestādēs vai uzņēmumos, kas ražo bīstamos atkritumus

.

Projekta “Atkritumu vietas”, kas norisinājās no 2011. līdz 2014. gadam, mērķis bija panākt labāku izpratni par šīm atkritumu plūsmām un iekārtām, kas atrodas augšup pa straumi, apmainīties ar informāciju un paraugpraksi, kā arī izstrādāt vadlīniju dokumentus par vietu identificēšanu, pārbaudēm un turpmākajiem pasākumiem.

Pirmajā posmā projekta komanda apkopoja informāciju no IMPEL dalībvalstīm nosūtītajām anketām un esošo vadlīniju dokumentu analīzes. Ekspertu seminārs kalpoja kā diskusiju forums starp ekspertiem no vides aizsardzības iestādēm, muitas, policijas, rūpniecības un pētniecības iestādēm, un tajā tika sniegts ieguldījums paredzēto vadlīniju rīku izstrādē. Šie dokumenti - rokasgrāmata un praktiskais ceļvedis - tika pārbaudīti izmēģinājuma pārbaudēs dalībvalstīs. Šo pārbaužu rezultāti tika izmantoti, lai projekta otrajā posmā pabeigtu Atkritumu glabāšanas vietu rokasgrāmatas izstrādi.

.

 

 

Number: 2011/21 - 2012/18 - 2013/19 - 2014/03 – Status: Pabeigts – Period: 2011 - 2014 – Topic: Atkritumi un TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter