IMPEL Logo

Ūdens un zemes ekspertu grupas sanāksme

2016

Notiek

Projekta apraksts un mērķi

Jaunā IMPEL stratēģija paredz izveidot ekspertu grupas (ET), tostarp ūdens un zemes ekspertu grupu.
Ne retāk kā reizi gadā ET locekļi tiekas, lai apspriestu projektu rezultātus, progresu un turpmākās darbības, kā arī ET vadītāja un vadītāja vietnieka iecelšanu 2017. un 2018. gadam.
Projektos ir paredzēts, ka sanāksme, kurā piedalās ne vairāk kā 20 cilvēki, notiks kopā ar
konferenci; visticamāk, ar IMPEL ūdens konferenci projekta SWETE 2 ietvaros.
Iznākumi būs saistīti ar ekspertu grupas pastiprināšanos, skaidrām prioritātēm, labāk definētām programmām, kuru mērķis ir risināt ūdens un zemes jautājumus no IMPEL&rquo;viedokļa.

Saistītie faili/informācija

 

Number: 2016/12 - 2017/16 – Status: Notiek – Period: 2016 – Topic: Ūdens un zeme - Tags:

Subscribe to our newsletter