IMPEL Logo

Ūdens un zemes sanācija

2021

Notiek

Projekta apraksts un mērķi

Šrifta izmērs: 13,5pt; fonts-family: 15pt;">Piesārņoto vietu apsaimniekošana ir process, kam dalībvalstīs ir atšķirīgs temps. Daļēji tas ir saistīts ar atšķirībām tiesību aktos, kas nozīmē atšķirīgas definīcijas, piemēram, “potenciāli piesārņotas vietas”, “piesārņotas vietas”, “sanētas vietas”, “sanētas vietas”. Šā iemesla dēļ Eiropas Komisija un JRC kopā ar EEZ-EIONET tīklu uzsāka iniciatīvu, lai atrastu kopīgas definīcijas un 2018. gadā tika veikta aptauja dalībvalstīs, kuras rezultātā tika definēti 6 vietu statusi.

Gaidāmie šo projektu rezultāti ir:

  • Patērēt/apmainīties ar tehnisko pieredzi, kas vajadzīga, lai panāktu progresu sanācijas posmā Eiropā, lai tām dalībvalstīm, kurās pašlaik procedūra netiek veikta, būtu viena atsauce.
  • Dalīties ar zināšanām, prasmēm un labu praksi, izstrādāt tehniskos norādījumus, koordinēt rīcību starp valstīm.
  • iesaistīt galvenos Eiropas tīklus, kas nodarbojas ar piesārņoto vietu jautājumiem, piemēram, COMMON FORUM, Eionet WG Contamination un NICOLE.

Aktivitātes 2023

  • Projekta komanda strādā pie divu jaunu dokumentu sagatavošanas par termisko desorbciju un fitoremediāciju. Pirmais projekts ir gaidāms 2023. gada oktobrī.
  • .
Šrifta izmērs: 20,5pt; fonts-family: 12pt;">Fgalīgie ziņojumi 2022

Projekta komanda 2022. gada novembrī publicēja gala ziņojumus par daudzfāžu ekstrakciju un 2023. gada janvārī - par augsnes mazgāšanu. Multifāzes ekstrakcijas (MPE) ziņojums (EN)

Sannas mazgāšanas (SW) ziņojums (EN)

Šrifta izmērs: 13,5pt; fonts-family: 15pt;">Projekta komanda 2021. gadā vairākās ES valodās ir publicējusi šādus gala ziņojumus par ķīmisko oksidāciju in situ vairākās ES valodās:

In Situ Chemical Oxidation (ISCO) ziņojums (EN)

Oxidacion Quimica "in situ" (ISCO) (ES)

Rapport sur l'oxydation chimique in situ (OCIS) (FR)

15pt;">Έκθεση για την επιτόπια χημική οξείδωση (ΕΤΧ&Omikron;),Τελική έκθεση (GR)

Ossidazione chimica in situ (ISCO) ziņojums (IT)

In situ chemische oksidatie (ISCO) (NL)

15pt;">Utlenianie Chemiczne In Situ - report (PL)

15pt;">Relatório – Oxidação Química In Situ (ISCO) (PT)

Raport privind Oxidarea Chimică in-situ (ISCO). (RO)

15pt;">In Situ Kemična Oksidācija (ISCO) ziņojums (SI)

15pt;">In situ chemická oksidácia (ISCO), Záverečnáspráva (SK)

Yerinde Kimyasal Oksidasyon Raporu (TR)

Grunts tvaiku ekstrakcija (2021. gada galīgie ziņojumi)

Projekta komanda 2021. gadā vairākās ES valodās ir publicējusi šādus nobeiguma ziņojumus par augsnes tvaiku ekstrakciju:

Pārskats par augsnes tvaiku ekstrakciju (SVE) (EN)

Extracción de vapores del suelo (SVE) (ES)

Rapport sur l'extraction des vapeurs du sol (EVS). (FR)

Έκθεση για την εξαγωγή ατμών εδάφους. (GR)

Estrazione vapori da suolo (SVE) (IT)

Bodemlucht-Extractie -report (NL)

Ekstrakcija Par z Gruntu (SVE) - ziņojums (PL)

Relatório - Extração de Vapor do Solo (SVE) (PT)

Raport privind extracția vaporilor din sol (SVE). (RO)

Ekstrakcija talnih hlapov (augsnes tvaiku ekstrakcija - SVE) ziņojums (SI)

Extrakcia pôdneho vzduchu (SVE) (SK)

Toprak Gazı Ekstraksiyonu (SVE) Raporu (TR)

Saistītās datnes/informācija

Šrifta izmērs: 13,5pt; fonts-family: 15pt;">• Augsnes tematiskā stratēģija.
• COM(2006)231 galīgā redakcija.<
• Stokholmas konvencija (6. pants, pēdējā versija).
• MINAMATA konvencija par dzīvsudrabu.<
• Līdz 2050. gadam zemes neto aizņemšana netiks veikta, par ko pirmo reizi ziņots Ceļvedī par resursu efektīvu izmantošanu Eiropā, COM(2011) 571 galīgā redakcija.

Number: 2021/08-WP6, 2020/09 – Status: Notiek – Period: 2021 – Topic: Ūdens un zeme - Tags: water

Subscribe to our newsletter