IMPEL Logo

Daudzgadu stratēģiskā programma 2022-27

Date of publication Dec 08, 2022

Download

 IMPEL jaunā daudzgadu stratēģiskā programma (MASP) 20122-27 ir izstrādāta, ņemot vērā vairākus globālus jautājumus un no tiem izrietošās praktiskās un resursu problēmas mūsu biedriem. Iespējams, ka programmas īstenošanu var ietekmēt turpmāki neparedzēti notikumi. To veido Eiropas Savienības (ES) "Zaļā vienošanās" ar vērienīgu "nulles piesārņojuma" mērķi un Klimata un bioloģiskās daudzveidības ārkārtas situācijas. Tajā ņemti vērā IMPEL 2020 pārvaldības novērtējuma rezultāti un ierosinājumi reformām. Tā balstās uz IMPEL nostājas dokumentu par vides atbilstības nodrošināšanu, kas tika apkopots Eiropas Komisijai (EK), un tajā tiks atspoguļota arī turpmākā attīstība ES Vides atbilstības nodrošināšanas rīcības plāna darba jomās, kura izstrādē IMPEL piedalās kopā ar citiem Eiropas vides profesionāļu tīkliem. 

Tags:

Subscribe to our newsletter