IMPEL Logo

Kontrolsaraksts tiesību aktu praktiskās pielietojamības un izpildāmības novērtēšanai

Lai mudinātu politikas veidotājus, likumdevējus un ieinteresētās personas pievērst lielāku uzmanību iespējamām īstenošanas un izpildāmības praktiskām problēmām visā likumdošanas procesā, lai paredzētu un novērstu praktiskas īstenošanas un izpildāmības problēmas izmantojot proaktīvu pieeju, IMPEL uzsāka projektu, kura mērķis ir izstrādāt praktisku kontrolsarakstu, lai novērtētu spēkā esošo un jauno tiesību aktu praktisko īstenojamību un izpildāmību ar mērķi uzlabot ES vides tiesību aktu vispārējo īstenošanu dalībvalstīs.

IMPEL 2006. gadā izstrādāja savu kontrolsarakstu, tomēr to aizstāja 2010. gadā veiktais darbs kopā ar EAA vadītāju tīklu.

.

Kontroles saraksts ir izstrādāts, lai likumdošanas un īstenošanas procesa dalībnieki un ieinteresētās personas varētu novērtēt ES vides tiesību aktus (un ar tiem saistītos valstu tiesību aktus un īstenošanas centienus) pēc dažādiem praktiskuma un izpildāmības aspektiem, gan ex ante, gan ex post. Šajā ziņojumā ir ietverts jautājumu saraksts, ko var izmantot kā kontrolsarakstu, palīglīdzekli vai kā anketu atkarībā no lietotāja vajadzībām un interesēm.

Pielikums(-i)

Tags:

Subscribe to our newsletter