IMPEL Logo

Zaļā saraksta atkritumu klasificēšana saskaņā ar "Atkritumu sūtījumu regulu

Praktisko vadlīniju mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem un iestādēm, kas ražo, pārstrādā,
pārvadā, eksportē un kontrolē atkritumus, pareizi novērtēt šos atkritumus. Tādējādi vadlīniju mērķis ir sniegt palīdzību novērtējumos, kas jāveic saistībā ar atkritumu klasifikāciju atbilstoši Atkritumu pārvadājumu regulai. Saturs atspoguļo Dānijas Vides aizsardzības aģentūras interpretāciju par pamatā esošajiem noteikumiem, un ir paredzēts tikai kā vadlīnijas. Ja rodas domstarpības par noteikumu interpretāciju, lēmumu pieņem tiesa.
Procedūras prasības atkritumu pārvadājumiem šajā publikācijā netiks aplūkotas. Atsauces materiāls ar vadlīnijām par atkritumu ievešanas/ izvešanas procedūrām ir pieejams Vides aizsardzības aģentūras tīmekļa vietnē. Austrijas vadlīnijas par atkritumu klasifikāciju saskaņā ar zaļo sarakstu ir devušas ievērojamu iedvesmu Dānijas vadlīnijām. Daudzas citas ES dalībvalstis ir izveidojušas vadlīnijas un detalizētas tīmekļa vietnes par Atkritumu pārvadājumu regulu, lai gan lielākā daļa no tām koncentrējas uz procedūrām, kas attiecas uz pārrobežu pārvadājumiem.

Šo vadlīniju tulkojumu angļu valodā atbalstīja IMPEL tīkls.

Tags:

Lead country and contact

Apvienotā Karaliste

Subscribe to our newsletter