IMPEL Logo

Atļauju izsniegšanas metodoloģija - salīdzinājums

"Pareiza rīcība vides atļauju izsniegšanā" ir nepārtraukts projekts (2016-2018), kura ietvaros tiek padziļināti aplūkota saistība starp atļauju izsniegšanu un pārbaudēm, apzināti interesanti piemēri un labākā prakse Eiropā, kā arī apzināti un aprakstīti pasākumi, kurus varētu izmantot atļauju izsniegšanas procedūrās.

Šī trīs gadu projekta priekšlikums ir: 1) apkopot un salīdzināt procedūras, kas pašlaik tiek izmantotas
Eiropā, un noskaidrot vajadzības, 2) pamatojoties uz šo informāciju, projekta komanda izstrādās vadlīnijas, kas ir pietiekami elastīgas, lai tās varētu pielāgoties iestādēm Eiropā, izsniedzot IED atļaujas, 3) organizēt mācību sesijas par IED atļauju izsniegšanu un noteikt trūkumus atļauju izsniegšanas instrumentos un metodikās, lai varētu uzsākt jaunus IMPEL projektus.

Darba galarezultāts ir pakāpeniskas vadlīnijas atļauju izsniegšanai, labi apmācīti atļauju izsniegšanas
ierēdņi un jaunu IMPEL projektu iniciatīvu apzināšana atļauju izsniegšanas jomā.

Tags:

Lead country and contact

Nīderlande

Subscribe to our newsletter