IMPEL Logo

easyTools – Risk assessment guidance book

Vācijas vadītā projekta grupa ar nosaukumu ‘easyTools’ apkopoja informāciju par riska novērtējumiem, kas tiek izmantoti visā Eiropā. Pamatojoties uz šo informāciju, tika izstrādāta un pārbaudīta jauna, uz noteikumiem balstīta metodika, ko nosauca par integrēto riska novērtēšanas metodi (IRAM). Šī metodika ir aprakstīta šajā rokasgrāmatā.

Tags:

Lead country and contact

Vācija

Subscribe to our newsletter