IMPEL Logo

Laba prakse energoefektivitātes jomā atļauju izsniegšanā un pārbaudēs

Šis dokuments sniedz pārskatu par labo praksi saistībā ar energoefektivitātes jautājumu risināšanu atļauju izsniegšanas un pārbaudes procedūrās.

  •  

Tags:

Subscribe to our newsletter