IMPEL Logo

Vadlīnijas atkritumu poligonu pārbaudēm (2016. gada pārskatītā versija)

Pārbaudei poligonā jāaptver dažādi temati. Pamatojoties uz IMPEL projektu par atkritumu poligoniem, inspekcijas grupa nolēma izvēlēties konkrētus tematus, kuriem pievērst uzmanību šajā vadlīnijā, proti:
(1) Kritēriji un procedūras atkritumu pieņemšanai.
(2) Gāzu kontrole.
(3) Augsnes un ūdens (pazemes ūdeņu) aizsardzība.
(4) Ūdens kontrole un izskalojuma apsaimniekošana.

Šajās vadlīnijās katram no iepriekš minētajiem tematiem ir sniegts īss apraksts, tostarp Atkritumu poligonu direktīvas prasības attiecībā uz šo darbību. Otrkārt, ir sniegtas atsauces uz (zināmām) ES dalībvalstīs esošajām vadlīnijām un instrumentiem.

Tags:

Lead country and contact

Nīderlande

Subscribe to our newsletter