IMPEL Logo

Norādījumi par IED īstenošanu pārbaužu plānošanā un veikšanā

Šīs vadlīnijas tika izstrādātas 2012. gada IMPEL projekta ietvaros: Šī projekta galvenais mērķis bija organizēt informācijas apmaiņu par labāko praksi IED 23. panta īstenošanai, ņemot vērā IMPEL jau izstrādātās vadlīnijas par pārbaužu plānošanu un riska novērtēšanu un IED 23. pantā aprakstītās prasības.

2012. gada 2012. gada 2012. gada 2012. gada 2012. gadā tika izstrādātas vadlīnijas par rūpniecisko iekārtu vides pārbaudēm saskaņā ar Rūpniecisko emisiju direktīvu (IED).

Tags:

Lead country and contact

Vācija

Subscribe to our newsletter