IMPEL Logo

Pamatnostādnes Cirkulārās ekonomikas īstenošana

Izšķirošs elements pārejā uz aprites ekonomiku ir inovācijas ražošanas un pārstrādes uzņēmumos, kuru mērķis ir resursu efektivitāte, atkritumu rašanās novēršana un ražošanas atlikumu vai no atkritumiem reģenerēto materiālu izmantošana par otrreizējām izejvielām. Galvenais nosacījums, lai šīs aprites inovācijas darbotos, ir labāk sasaistīt politiku, tiesību aktus un regulējumu uz vietas. Šīs vadlīnijas tika izstrādātas, lai atbalstītu regulatorus, politikas veidotājus, likumdevējus un uzņēmumus šādu inovāciju veicināšanā un īstenošanā, kā arī lai risinātu dažas no kopīgām problēmām.

Ziņojumā ir iekļauts MIW&IMPEL konferences protokols, kurā tika prezentētas “Reglamentējošo iestāžu vadlīnijas par inovāciju veicināšanu aprites ekonomikā (atkritumu rašanās novēršana un otrreizēja pārstrāde)” 

Tags:

Lead country and contact

Itālija

Subscribe to our newsletter