IMPEL Logo

Norādījumi par efektīvu atkritumu sūtījumu pārbaužu plānošanu

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 660/2014 ES dalībvalstīm līdz 2017. gada 1. janvārim ir jāizstrādā inspekciju plāni atkritumu pārvadājumu pārbaudēm, lai nodrošinātu nepieciešamo inspekciju kapacitāti un efektīvi novērstu nelikumīgus pārvadājumus. Šajā vadlīniju dokumentā, ko izstrādājusi IMPEL projekta komanda, pamatojoties uz valstu pieredzi, aptauju un intensīvām diskusijām ar iesaistīto valstu regulatoriem un citiem ekspertiem, ir izskaidroti atkritumu pārvadājumu inspekcijas plāna būtiskie elementi un to pamatā esošais riska novērtējums, aprakstīta labākā prakse un piedāvāti dažādi rīki, kas var būt noderīgi iestādēm, kurām jāizstrādā inspekcijas plāns.

Tags:

Lead country and contact

Vācija

Subscribe to our newsletter