IMPEL Logo

IMPEL pārskata iniciatīvas rīks (IRI)

IRI ir IMPEL Pārskatīšanas iniciatīva, un tā ir brīvprātīga salīdzinošā pārskatīšana, kurā IMPEL dalībvalstu vides iestādes palīdz cita citai uzlabot ES vides tiesību aktu īstenošanu. Ar IRI palīdzību uzņēmēja iestāde saņem bezmaksas padomu sava darba turpmākai uzlabošanai, un visā Eiropas kopienā notiek apmaiņa ar labāko praksi.

Ja jūs interesē IRI rīkošana, šajā informācijas paketē atradīsiet svarīgāko informāciju

.

Piedzīvojumi ar rīku

Diskusija par linkedin:

Pielikums(-i)

Tags:

Lead country and contact

Nīderlande

Subscribe to our newsletter