IMPEL Logo

Dabas aizsardzība, izsniedzot atļaujas un pārbaudot rūpnieciskās iekārtas

Šis ziņojums/rīks īpaši pievēršas skrīninga kritēriju precizēšanai, būtiskas ietekmes novērtēšanai, kumulatīvās ietekmes novērtēšanai un, ja iespējams, mehānismiem, kas ieviesti, lai pārbaudītu atbilstību atļaujas nosacījumiem attiecībā uz ietekmes mazināšanas pasākumiem, kas noteikti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 6(3). Saistībā ar Natura 2000 jautājumu risināšanu, izsniedzot atļaujas un pārbaudot rūpnieciskās iekārtas, projektā tika apzināti daži labās prakses piemēri, kā aprakstīts ziņojumā.

Tags:

Lead country and contact

Vācija

Subscribe to our newsletter