IMPEL Logo

Kaimiņu dialogs - instrumentu kopums

Šis dokuments ir paredzēts iestādēm un uzņēmumiem, kas vēlas izmantot vai veicināt tiešā dialoga pieeju, lai risinātu vides konfliktus starp iedzīvotājiem un rūpnieciskajiem objektiem. Vairākas dalībvalstis ir iesaistījušās vairākos projektos par kaimiņattiecību dialogu veidošanu, kuros tika apkopoti un izvērtēti piemēri, kā vides konfliktus starp uzņēmumiem un to apkaimēm varētu risināt ar dialoga palīdzību.

Cita(-as) valoda(-as)

Tags:

Lead country and contact

Vācija

Subscribe to our newsletter